Nadechni se

Calmio je první česká meditační aplikace podložená vědou.

Příjemný hlas tě provede praktickými metodami, jak zklidnit svou mysl, získat lepší kontakt se svým tělem a užívat si život tady a teď.

Vnitřní klid vždy začíná hlubokým nádechem. Calmio pomáhá už během prvních dnů mít více energie, redukovat stres, lépe se soustředit, má pozitivní vliv na spánek i celkové zdraví. Stačí pár minut denně.

Zkus calmio zdarma

Stáhni si zdarma aplikaci, nadechni se a začni meditovat třeba hned teď. Vše ostatní počká.

V roce 2019 získala firma SciDat s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).Podpora byla mířena na účast firmy SciDat s.r.o. na projekt s názvem „Calmio“ na adrese „Kloboučnická 1627/7, 140 00 Praha 4“za účelem vývoje mobilní aplikace. Očekávaným výstupem je hybridní mobilní aplikace pro zařízení Android a Apple iOS, back-endové rozhraní pro nahrávání MP3 souborů a určitý počet stažení aplikací a zapsání pro předplatné.Projekt „Calmio“ je spolufinancován Evropskou unií.